Na skladištu:

Plotter papiri različitih širina i kvalitete

Papiri sa perforacijom i folije za kompjutersko krojenje
različitih širina i kvaliteta

Papiri za podnaslagu i međunaslagu

Papir matrica sa oznakama ljepiva

Kartoni za izradu krojnih slika/šablona

U ponudi:

sve ostale vrste tekstilnog papira